„Pocztówka z Radymna”- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

                                                                                                                                                             Radymno, 18.05.2018 r.
Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
„POCZTÓWKA Z RADYMNA”
W konkursie plastycznym „Pocztówka z Radymna” wzięło udział 24 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja w składzie:
1.Anna Huk – przewodnicząca – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
2.Natalia Rabczak – plastyk (członek komisji)
3.Oliwia Wojnar – plastyk (członek komisji)
Zadaniem Komisji Konkursowej było:
– ocena nadesłanych prac
– opracowanie werdyktu końcowego

Podczas oceniania prac jury bierze pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematem
– pomysłowość i oryginalność formy
– estetykę wykonania
– samodzielność wykonania pracy

Celem konkursu jest:
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych;
– ujawnienie talentów plastycznych i promocja uzdolnionych twórców;
– pogłębienie wiedzy oraz popularyzacja walorów Radymna

Komisja postanowiła przyznać nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

KATEGORIA I
I miejsce – Martyna Sanocka
II miejsce – Dagmara Chruściel
III miejsce – Julia Wanio
Wyróżnienia: Oliwia Nowosiad, Nikola Dziaduś, Julia Świecarz

KATEGORIA II
I miejsce – Wiktoria Wanio
II miejsce – Amelia Rabczak
III miejsce – Justyna Momot
Wyróżnienia: Maja Bień, Patrycja Mucha, Mateusz Pałczyński, Milena Rabczak, Damian Figiela

KATEGORIA III
Wyróżnienie : Kacper Chmiel

Wręczenie nagród odbędzie się 27 Maja 2018 r. o godz. 16:00 na scenie podczas „Dni Radymna”.