O Nas

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RADYMNIE

Działalność MOK koncentruje się na realizacji podstawowych zadań w zakresie upowszechniania kultury tj.:

  •  edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  • gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i ochrony dóbr kultury,
  •  rozpoznawania rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  •  tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  •  prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej,
  •  prowadzenia działalności promocyjnych miasta i regionu.

Od wielu lat pracujemy z Wami i dla Was, tworząc wspólną kulturalną przestrzeń. Wiemy, że w naszej lokalnej społeczności jest jeszcze wiele nieodkrytych talentów i pasjonatów, którzy nie mieli okazji, bądź śmiałości nawiązać z nami współpracy. Warto to zmienić!
Nasz Ośrodek Kultury jest otwarty na radymnian: animatorów, pasjonatów, kreatorów, grupy nieformalne, instytucje i organizacje pozarządowe. Otwarty na Wasze pomysły, inicjatywy, działania kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjne – na realizację Waszych potrzeb, pasji, talentów i kreacji osobistych.

Zapraszamy – udostępniamy przestrzeń na Wasze pomysły i działania.
Dodatkowo oferujemy wparcie merytoryczne, techniczne i informacyjne, jak również nasze doświadczenie, którym chcemy się dzielić.

Czekamy na Was!