II warsztaty rękodzieła „FILCOWANIE”

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

II warsztaty rękodzieła „FILOCOWANIE”

14 listopada godz. 14:00

Odpłatność za warsztaty wynosi 20 zł
Płatne na konto MOK

Odbiorca: Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
Bank Pekao SA 82 1240 2601 1111 0010 6120 3683