Konkurs Plastyczny „Stwórz ilustrację do dowolnej piosenki, do której tekst napisała Osiecka!”

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego
„STWÓRZ ILUSTRACJĘ DO DOWOLNEJ PIOSENKI, DO KTÓREJ TEKST NAPISAŁA AGNIESZKA OSIECKA”
Konkurs adresowany był do mieszkańców Radymna. Każda osoba mogła zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką.
Jury w składzie:
Agnieszka Bojarska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie (przewodnicząca Jury)
Dorota Gunia – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie (członek komisji)
Anna Brudniak-Żołnierz – specjalista ds. promocji kultury (członek komisji)
Jury oceniło 7 prac konkursowych i postanowiło przyznać:
W I kategorii wiekowej (6-10 lat) :
I miejsce – Lidia Pacek
I miejsce ex eaquo – Oliwia Terlecka
II miejsce – Aleksandra Buśko
II miejsce ex eaquo – Hanna Zachodnia
III miejsce – Milena Olech
III miejsce ex eaquo – Michał Piętka
W kategorii wiekowej IV (dorośli):
I miejsce – Anna Kalemba-Piętka

KOMISJA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE
DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU!