Konkurs plastyczny „Bezpieczny pieszy w Radymnie”

„Bezpieczny pieszy w Radymnie”

5 kroków konkursowych:

1.Przeczytaj Regulamin konkursu i pobierz kartę uczestnictwa wraz ze zgodą.

2.Wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną płaską o tematyce „Bezpieczny pieszy w Radymnie”

3.Przynieś swoją pracę do MOK, do dnia 26 listopada 2020.

4.Do pracy dołącz wypełnioną kartę uczestnictwa oraz odpowiednie zgody.

5.Finał konkursu i ogłoszenie wyników – 30 listopada 2020 (na stronie mokradymno.pl oraz portalu FB MOK)

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY !!!

Załączniki