Fotorelacja – Nasza Biała Zima! Weź w niej udział ! :)

FOTORELACJA – NASZA BIAŁA ZIMA!

Na Radymno śnieżna padła szata. Biały puch znany jako śnieg jest przez ostatnie zimy rarytasem. Od poniedziałku mamy go pod dostatkiem ku uciesze dzieci i większości dorosłych. Kierowcy i odśnieżający pewnie powiedzieli by, że aż za dużo. Nie zmienia to faktu, iż zima białą chustą się odziała i wygląda baśniowo.

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie zachęca Państwa do przesyłania swoich zdjęć związanych z zimą. Lepienie bałwana, rzeźby lodowej, budowy igloo, jazdy na sankach, jabłuszkach, zabawy śnieżkami, morsowania, czy choćby odśnieżania. Każda aktywność mile widziana. Zdjęcia wraz z oświadczeniem dostępnym w Załączniku nr. 1 prosimy przesyłać na adres e-mail: mokpromocja@wp.pl

My stworzymy album foto i opublikujemy przesłane zdjęcia, byśmy razem mogli się cieszyć z NASZEJ BIAŁEJ ZIMY.

Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów „Fotorelacji – Nasza Biała Zima” oraz promocji zadań realizowanych przez MOK w Radymnie (podstawa prawna: Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO).

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przy realizacji konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 16, 37-550 Radymno.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@radymno.pl lub w siedzibie administratora.
  3. Celem przetwarzania danych podanych w oświadczeniu jest wzięcie udziału w „Fotorelacji – Nasza Biała Zima”, a przetwarzanie wizerunku związane będzie z promocją działalności Administratora.
  4. Odbiorcą danych może być każdy, kto zapozna się np. z relacją fotograficzną z „Fotorelacji – Nasza Biała Zima”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w fotorelacji. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pozyskanych w oświadczeniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  5. Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą do czasu realizacji założonego celu, a następnie przechowywane przez okres dwóch miesięcy lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Jednak wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych zebranych podczas narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki