Jubileusz XX-lecia działalności chóru Cantilena

I o to Chór Cantilena doczekał się pięknego jubileuszu XX-lecia działalności artystycznej! Z tej okazji 19 czerwca 2021 r. w kościele św. Wawrzyńca w Radymnie odbył się uroczysty koncert.

Wszystko zaczęło się w lutym 2001 roku, kiedy to ks. Kazimierz Golenia i dyrygentka Helena Pawełek postanowili stworzyć chór. Tradycja śpiewu chóralnego w naszym mieście była odkąd sięgamy pamięcią, dlatego utworzenie chóru nie było bardzo dużym wyzwaniem. Chóry szkolne, zespoły, schola parafialna „zaraziły” radymnian miłością do muzyki i śpiewu.

W bardzo krótkim czasie po przesłuchaniu kandydatów odbyły się pierwsze próby, a już za dwa miesiące liczący wówczas 46 osób chór wystąpił publicznie podczas Świąt Wielkanocnych.

Od samego początku chórzystom przyświecała idea radości ze wspólnego śpiewania i dzielenia się tą radością ze słuchaczami.

Wspólne spotkania, przygotowywanie nowego repertuaru, praca nad emisją głosu oraz liczne występy zaczęły nie tylko mile wypełniać czas, ale dały szansę odnosić sukcesy.

Na przestrzeni dwudziestu lat zdarzyło się ich wiele m.in.:

  • laureat nagrody Grand Prix – VII Podkarpacki Przegląd Chórów „Pieśni Pasyjnej”
    • laureat I nagrody – Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Kalwaria 2018
    • laureat III nagrody – XII Podkarpacki Przegląd Chórów „Pieśni Pasyjne”
    • laureat III nagrody – Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” 2013

W ciągu 20 lat skład chóru nieustannie się zmieniał. Z różnych względów odchodziły poszczególne osoby, ale na ich miejsce przychodziły inne. Dziś chór „Cantilena” liczy 29 osób.

Od początku działalności chóru program artystyczny przygotowywany jest na różnego rodzaju okolicznościowe uroczystości. Chór ma sporą bibliotekę repertuarową począwszy od tradycyjnych pieśni patriotycznych po kolędy, a także klasyczny repertuar muzyki rozrywkowej.

Ważnym dla chóru wydarzeniem była  rekonstrukcja historyczna „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” w 70-tą rocznicę Rzezi Wołyńskiej, gdzie chór Cantilena wykonał wraz z kompozytorem Krzesimirem Dębskim „Litanię Wołyńską”.

Z kolei na stałe w repertuarze zostały i często są wykonywane utwory z Oratorium dla Jana Pawła II pt. „Tu es Petrus”. Pomysłodawcą i reżyserem tego programu był śp. Jakub Kryczyński.

W roku jubileuszowym, życzymy chórowi aby nadchodzące lata były wypełnione pasmem nie kończących się sukcesów i wiele zdrowia. Niech ten jubileusz scementuje artystów na kolejne lata aby mieć pasję, potrzebę wspólnych spotkań, wyjazdów i koncertów.

A Wy Drodzy Państwo, czego życzycie chórowi Cantilena na kolejne lata ? 🙂