Konkurs Rodzinny „Pamięć 81”

Konkurs Rodzinny „Pamięć 81”

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii Polski w latach 1981-1983 XX wieku, obudzenie zainteresowania „Małą Ojczyzną”, kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych, takich jak: wolność, krzewienie postaw patriotycznych, a także rozwój zdolności artystycznych uczestników.
Organizatorem konkursu jest Miasto Radymno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.
Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie.

Załączniki