Przyznano dotację ! ! !

Z radością informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie (wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w ramach programu MUZYKA 2023. Nazwa własna zadania „Folkowisko – z tradycją w teraźniejszość”.
Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 tys. zł.