Radymno czyta Zachariasiewicza

Radymno czyta Zachariasiewicza to wydarzenie, które odbyło się
07 września przy pomniku pisarza z okazji 200-lecia urodzin Jana Zachariasiewicza.
Spotkanie było okazja do wysłuchania fragmentów utworów urodzonego w Radymnie pisarza oraz przybliżenie mało znanej twórczości Jana Zachariasiewicza
W akcji udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Radymnie im. Bohaterów Września 1939 r., Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie oraz przedstawiciele samorządu z Burmistrzem Miasta Radymna Mieczysławem Piziurnym i Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Packiem na czele, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, prezesi stowarzyszeń, seniorzy z Klubu Senior+. Zaproszenie przyjęły także Pani Barbara Stawarz radna powiatu jarosławskiego oraz Anna Huk Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego, która przeczytała fragment znakomitej powieści „Święty Jur” poruszającej najważniejsze problemy społeczeństwa Galicji w czasach współczesnych Zachariasiewicza.
Wydarzenie zorganizowane przez Miasto Radymno, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.