Studio piosenki MOK

Studio Piosenki prowadzone przez Dorotę Gunię działa w Miejskim Ośrodku Kultury od września 1995 roku. Studio prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z potencjałem wokalnym, wymagającej doszlifowania swoich umiejętności, przede wszystkim dla tych, którym muzyka w duszy gra. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na emisję głosu, dykcję, interpretację piosenek oraz pracę nad wyrazem scenicznym. W ramach SP działa zespół wokalny, który tworzą osoby już śpiewające, dysponujące dobrym głosem i chęcią do ciężkiej pracy, by śpiewać na głosy utwory coraz trudniejsze i coraz ambitniejsze.

Efektem pracy wokalistów są liczne nagrody na przeglądach, konkursach i festiwalach piosenki.