Teatr TREMA

Teatr powstał w 2008 r. Aktorzy przygotowują spektakle, widowiska, imprezy tematyczne i okolicznościowe przy MOK. Celem jego pracy jest maksymalne zaangażowanie uczestników w proces twórczy. Podstawą działalności są zajęcia z kultury żywego słowa oraz praca nad przygotowaniem etiud i prezentacji spektakli. Na spotkaniach młodzież poznaje tajniki gry dramatycznej, pantomimy, teatru animacji. Prezentowane przez młodzież spektakle są niejednokrotnie wynikiem wspólnych poszukiwań i jednostkowych doświadczeń wszystkich jej członków.