Zajęcia taneczne

Grupa taneczna WIELOKROPKI (5-9 lat)– to grupa wprowadzająca najmłodszych w krainę tańca. Dziecięca grupa taneczna wykonuje różne formy tańca, aby w przyszłości każde dziecko mogło sobie wybrać ten styl, który czuje najbardziej.

MALI RADYMNIANIE (10-15 lat)– Główną ideą zajęć jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień tanecznych dzieci i młodzieży. Program obejmuje:

  • taniec klasyczny,
  • taniec współczesny,
  • taniec towarzyski,
  • taniec ludowy,
  • taniec narodowy.

Instruktor- Teresa Szot