Zapisy na zajęcia artystyczne w MOK 2018/2019

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie ogłasza zapisy na zajęcia artystyczne na rok 2018/2019.
Zapisy będą prowadzone drogą elektroniczną  (karty uczestnictwa w zajęciach do pobrania na naszej stronie internetowej www.mokradymno.pl) od dnia 27.08.2018r. oraz osobiście od dnia 27-31.08.2018 w obecnej siedzibie MOK (Biblioteka Miejska w Radymnie) w godzinach od 9:00 – 14:00 oraz od dnia 03-05.09.2018r. w godzinach od 17:00 – 19:00.

Poniżej proponowane zajęcia:
AKADEMIA MALUCHA – to wyjątkowe zajęcia, podczas których mali uczestnicy rozwijają się dzięki poznawaniu niesamowitego świata muzyki. W towarzystwie kolegów i koleżanek uczą się piosenek, zasad rytmiki, a także gry na instrumentach. Zajęcia te są z pewnością doskonałą inwestycją w przyszłość swoich pociech. Nie od dziś bowiem wiadomo, że muzyka doskonale wspomaga prawidłowy rozwój i łagodzi obyczaje. Zajęcia powstały z myślą o dzieciach w przedziale wiekowym 3-5 lat.
ZAJĘCIA WOKALNE – zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, zróżnicowanym pod względem: wieku, charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
Chętni do uczestnictwa w zajęciach przygotowują piosenkę acapella (bez podkładu), którą zaprezentują podczas przesłuchań w dniach od 3-5 września w godzinach 17:00-19:00.
STUDIO PIOSENKI MOK – prowadzone przez Dorotę Gunię działa w Miejskim Ośrodku Kultury od września 1995 roku. Studio prowadzi zajęcia dla młodzieży w wieku od 15 do 20 lat z potencjałem wokalnym, wymagającej doszlifowania swoich umiejętności, przede wszystkim dla tych, którym muzyka w duszy gra. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na emisję głosu, dykcję, interpretację piosenek oraz pracę nad wyrazem scenicznym. W ramach SP działa zespół wokalny, który tworzą osoby już śpiewające, dysponujące dobrym głosem i chęcią do ciężkiej pracy, by śpiewać na głosy utwory coraz trudniejsze i coraz ambitniejsze.
Chętni do uczestnictwa w zajęciach wokalnych przygotowują piosenkę acapella (bez podkładu), którą zaprezentują podczas przesłuchań w dniach od 3-5 września w godzinach 17:00-19:00.
ZAJĘCIA TANECZNE – na zajęciach dzieci poznają czym jest taniec, rozwijają swój taneczny talent. Będą mogły zaprezentować wypracowane podczas spotkań układy taneczne w trakcie różnych imprez organizowanych przez MOK. Główną ideą zajęć jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień tanecznych dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.
ZESPÓŁ LUDOWY MALI RADYMNIANIE – grupę tworzą dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych w wieku 11-15 lat. W repertuarze posiada tańce z różnych regionów kraju. Zajęcia rozwijają sprawność i wrażliwość artystyczną wiążąc proces rozwoju fizycznego z poznaniem kultury ludowej i narodowej.
CHÓR CANTILENA – to ludzie z pasją i licznymi pomysłami. Od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w Naszym regionie. Inicjuje i współorganizuje imprezy, koncerty i festiwale. Profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w organizacji wielu imprez takich jak: „Jurajska Noc Świętojańska”, „Koncert Kolęd i Pastorałek”, „Orszak Trzech Króli” itp. Śpiewają w Nim amatorzy dla których śpiew jest pasją. Chórzyści spotykają się na próbach 2 razy w tygodniu i pracują nad rozwojem głosu. Wspaniała atmosfera i śpiew trwa już kilkanaście lat i wykształciła w chórzystach odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w grupie. Zainteresowanych śpiewem w wieku od 16 roku życia zapraszamy do chóru.

Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać drogą mailową (mokradymno@wp.pl) bądź złożyć osobiście w obecnej siedzibie MOK (Biblioteka Miejska) w dniach 27-31.08.2018 godz. 9:00-14:00 oraz 03-05.09.2018r. w godzinach od 17:00 – 19:00.

Od nowego roku zapraszamy do wyremontowanego budynku MOK, w którym utworzone zostaną nowe formy zajęć i działalności kulturalnej dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku.

Informacje na ten temat znajdziecie państwo już niebawem na naszej stronie internetowej i profilu FB Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.

Załączniki